Chuyển đổi số

Bài tyên truyền chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì?Chuyển đổi số là: Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

Chiều 12-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị sơ kết sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

Chiều 12-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Hội nghị sơ kết sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.

CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ:

Tuyên truyền pháp luật về phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206