NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 37/2022 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

Đăng lúc: 09:16:49 22/09/2023 (GMT+7)

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 37/2022 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

 

 Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Quản lý, bảo vệ Biên giới Quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022 và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực QUốc phòng, cơ yếu.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điểm cơ bản về quốc phòng, cơ yếu như sau:

- Thứ nhất: Bổ sung Điều 1a về Đối tượng áp dụng như sau:

"1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây quy định chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quốc phòng, cơ yếu trong lãnh thổ Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

b) Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

c) Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp;

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.”.

- Thứ hai: Bổ sung Điều 2a về Hình thức xử phạt và Điều 2b về Biện pháp khắc phục hậu quả.

- Thứ ba: Tăng mức phạt tiền tối đa và mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm cụ thể như sau:

+ Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực cơ yếu đối với cá nhân tăng từ 50.000.000đ lên 75.000.000đ, đối với tổ chức tăng từ 100.000.000đ lên 150.000.000đ.

+ Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi: Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi,…: mức phạt tiền mới là: từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ (Mức phạt tiền cũ từ 200.000đ đến 600.000đ)

+ Tăng mức phạt tiền đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: mức phạt tiền mới là từ 10.000.000đ đến 12.000.000đ (mức phạt tiền cũ từ 800.000đ đến 1.200.000đ)

+ Bổ sung chế tài phạt tiền từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

+ Tăng mức phạt tiền đối với Người khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự: Mức phạt tiền mới từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ (Mức phạt tiền cũ từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ)

+ Bổ sung chế tài phạt tiền từ 25.000.000đ đến 35.000.000đ đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

+ Tăng mức phạt tiền đối với hành vi không có mặt đúng thời gian địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng: mức phạt tiền mới là từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ (mức phạt tiền cũ là từ 1.500.000đ đến 2.500.000đ)

+ Bổ sung chế tài phạt tiền từ  40.000.000đ đến 50.000.000đ đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định

+ Bổ sung chế tài phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Ngoài các sửa đổi bổ sung trên, Nghị định còn một vài điểm đáng chú ý khác như tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định về tổ chức dân quân tự vệ, hành vi vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu và nhiều vấn đề khác, quý vị nghe đài có thể tra cứu toàn văn trên Trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (http://www.vbpl.vn) để biết thêm chi tiết.

 

NGƯỜI VIẾT BÀI TUYÊN TRUYỀN

 

CC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

LÊ KHẮC ANH

 

Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206