THÔNG BÁO Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại chính sách pháp luật giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân trong xã.

Đăng lúc: 08:08:09 07/11/2023 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HOẰNG KIM                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 79/ TB-UBND                                Hoằng Kim, ngày  06   tháng 11  năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức hội nghị  trao đổi, đối thoại chính sách pháp luật

 giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân trong xã.

 
 

 


          Nhằm đẩy mạnh phát huy dân chủ ở chính quyền xã để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhanh chóng giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, yêu cầu chưa được giải quyết của người dân, qua đó, hạn chế việc người dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp;Thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để nâng cao năng lực, phong cách ứng xử, trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức;UBND xã Hoằng Kim tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại cụ thể sau:

1Thành phần tham gia hội nghị.

- Mời: Ban dân vận huyện ủy, UBMTTQ huyện ( Có Giấy mời riêng)

- Ban thường vụ đảng ủy xã. Trực HĐND.

- Toàn thể cán bộ, công chức ủy ban nhân dân.

- Đại diện mặt trận tổ quốc, Hội nông dân. Hội phụ nữ. Cựu chiến binh.

- Trưởng các nhà trường, trạm y tế xã

- Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận 06 thôn

- Mỗi thôn cử 10 người  đại diện cho các hộ gia đình.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Tiến hành vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm:  tại hội trường đa năng UBND xã Hoằng Kim.

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ và đúng thời gian./.

 

 Nơi nhận:                                                                   CHỦ TỊCH

- Các thành phần tham gia hội nghị;

- Lưu VT.

 

                                                                                 Lê Quang Thành 
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206