Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
143/BC-UBND15/12/2023Tình hình vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2023
85/UBND-ĐC15/12/2023Giải quyết đơn của Công dân thôn My Du xã Hoằng Kim.
142/BC-UBND14/12/2023Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trênmôi trƣờng điện tử năm 2023
85/KH-UBND14/12/2023Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan xã Hoằng Kim năm 2024
164/QĐ-UBND13/12/2023Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế-kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp Đài truyền thanh xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa.
84/UBND-TP12/12/2023V/v Đề nghị cung cấp tỷ lệ người dânthuộc đối tượng hỗ trợ pháp lý tiếpcận và được hỗ trợ trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
139/BC-UBND11/12/2023Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
138/BC-UBND11/12/2023Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện về “đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐtại các doanh nghiệp đến năm 2023
136/BC-UBND11/12/2023Tổng kết công tác ngành nông nghiệp năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
84/KH-UBND11/12/2023Kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2024
43/TTr-UBND11/12/2023Đề nghị chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng BTXH
42/TTr-UBND11/12/2023Về việc đề nghị phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2023 xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hoá, Dự án 2- đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021- 2025
41/TTr-UBND08/12/2023Về việc đề nghị giải quyết chế độ người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
40/TTr-UBND08/12/2023Về đề nghị điều chỉnh số con của người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chế độ BTXH
135/BC-uBND07/12/2023Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa
134/BC-UBND07/12/2023Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
133/BC-UBND06/12/2023Kết quả thực hiện Luật tiếp cận thông tin của xã Hoằng Kim năm 2023
140/BC-UBND05/12/2023Kết quả triển khai các nội dung về chuyển đổi số cấp xã năm 2023xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa
139/BC-UBND05/12/2023Công trình: Nâng cấp đƣờng từ Quốc lộ 1A đi Trƣờng THPT Hoằng Hóa 2; Hạng mục: Nền móng, mặt đƣờng, công trình thoát nƣớc, khuôn viên ao cá Bác Hồ
42/TTr-UBND05/12/2023Đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đi Trường THPT Hoằng Hóa 2; Hạng mục: Nền móng, mặt đường, công trình thoát nước, khuôn viên ao cá Bác Hồ.
163/QĐ-UBND04/12/2023Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã
132/BC-UBND04/12/2023Kiểm tra, rà soát cơ sở thu mua, chế biến gỗ trên địa bàn xã Hoằng Kim
140/BC-UBND03/12/2023Kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã Hoằng Kim
162/QĐ-UBND30/11/2023Kiện toàn Ban Biên tập Đài truyền thanh xã Hoằng Kim
137/BC-UBND30/11/2023Tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
81/UBND-ĐC30/11/2023Về việc giải quyết đơn của ông Lê Văn Minh.
160/QĐ-UBND29/11/2023Công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” năm 2023 Thôn My Du, xã Hoằng Kim
159/QĐ-UBND29/11/2023Công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” năm 2023 Thôn Hiệp Thành, xã Hoằng Kim
158/QĐ-UBND29/11/2023Công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” năm 2023 Thôn 2 Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim
157/QĐE-UBND29/11/2023Công nhận danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu” năm 2023 Thôn 1 Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim
Kết quả giải quyết TTHC
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
293206